ให้คำปรึกษาตลอดเวลาที่ต้องการ

คลินิกศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก의 เห็นด้วย กับ ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว.

สอบถามค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมได้อย่างรวดเร็ว

คลินิกศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก의 เห็นด้วย กับ ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว.


Youtube
Instagram
TALK
ปรึกษาค่าบริการ
(전문 상담원 대기중)


ระบบการดมยาก่อนทำศัลยกรรมที่ปลอดภัย

การศัลยกรรม หน้าอก , โครงหน้า, การปลูกถ่ายไขมัน และส่วนอื่นๆที่ต้องการ การ ให้ยาสลบทั้งร่างกายนั้น จะทำการด้วยความปลอดภัยตามเงื่อนไขของร่างกาย จึงต้องมีการตรวจเลือด, การวัดคลื่นหัวใจ, การเอ็กซเรย์ปอด และอื่นๆที่จำเป็นก่อนทำการดมยาและผ่าตัด

ระบบการผ่าตัดที่ปลอดภัย

ตั้งระบบเพื่อการรักษา ที่ปลอดภัย โดยการดมยาก่อนการศัลยกรรม จากแพทย์ผู้เชียวชาญ และทำการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

ระบบดูแลการฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย

จัดการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบการฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดที่ ทันสมัยที่สุด และ จัดตั้งระบบ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยนี้เพื่อใช้ประโยชน์ ในการรักษาคนไข้ได้อย่างปลอดภัยที่สุด

ฮยอนแดมีฮัก
กับการรับผิดชอบคนไข้ตั้งแต่ก่อนการให้คำปรึกษาจนกระทั้งการฟื้นฟู