ให้คำปรึกษาตลอดเวลาที่ต้องการ

คลินิกศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก의 เห็นด้วย กับ ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว.

สอบถามค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมได้อย่างรวดเร็ว

คลินิกศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก의 เห็นด้วย กับ ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว.


Youtube
Instagram
TALK
ปรึกษาค่าบริการ
(전문 상담원 대기중)


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศัลยกรรมความงาม

ฮวังโฮผู้อำนวยการ

 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเกาหลีแห่งใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมโครงสร้างใบหน้าแห่งเกาหลีใต้
 • สามาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการศัลยกรรมกะโหลกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการรักษาสเต็มเซลล์
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมหน้าอกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมความงามนานาชาติ
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมจมูกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการผ่าตัดศัลยกรรมมือแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการปลูกถ่ายไขมันแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการประชุมปรึกษาหารือแพทย์แห่งเกาหลีใต้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศัลยกรรมความงาม

จองจีอุ๊กผู้อำนวยการ

 • สำเร็จปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งเกาหลีใต้
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา ด้านศัลยกรรมความงามของ
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมจมูกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมปลูกถ่ายไขมันแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมโครงสร้างใบหน้าแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการผ่าตัดศัลยกรรมมือแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการศัลยกรรมกะโหลกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การกีฬาแห่งเกาหลีใต้
 • อดีต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศัลยกรรม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศัลยกรรมความงาม

ฮงซองแจผู้อำนวยการ

 • สำเร็จการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยดงกุ๊ก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาล อิลซัน มหาวิทยาลัยดงกุ๊ก
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกศัลยกรรมกะโหลกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคม การผ่าตัดศัลยกรรมมือแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิก แพทยสมาคมศัลยกรรมแห่งเกาหลีใต้
 • อดีต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรม
 • อดีต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศัลยกรรมความงาม

อิมจงมินผู้อำนวยการ

 • ปัจจุบัน)อาจารย์รับเชิญ แผนกศัลกรรม คณะแพทย์ โรงพยาบาล Eulji
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมความงามเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมความงามนานาชาติ
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการผ่าตัดขากรรไกร
 • สมาชิกสมาคมผ่ามือเกาหลี
 • อดีต)ศัลยแพทย์ โรงพยาบาล บาโนบากิ
 • อดีต)ศัลยแพทย์ โรงพยาบาล ยูพี

ศัลยแพทย์

ยูยองซอนผู้อำนวยการ

 • สมาชิกสมาคมศึกษาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามเกาหลีใต้
 • อดีต) ศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรม B.O
 • อดีต) ศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรม TS
 • อดีต) ศับยแพทย์โรงพยาบาล VIP

ศูนย์ผิวหนัง เบาะบาง

จองกวังซอกผู้อำนวยการ

 • ผู้อำนวยการ จองกวางซอก
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Asan Medical Center
 • สมาชิกสมาคมการรักษาโรคความงามในโรคอ้วนแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมโรคอ้วน
 • สมาชิก แพทยสมาคมศัลยกรรมความงามแบบเลเซอร์แห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิก แพทยสมาคมศัลยกรรมต่อต้านริ้วรอย
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเสริมความงาม เกาหลีใต้
 • อดีต ผู้อำนวยการ Yonsei New Line Skin Care and Beauty Clinic

แพทย์ดมยาเฉพาะทาง

คิมแทซองผู้อำนวยการ

 • สำเร็จปริญญาตรีและ ปริญญาโทร ที่มหาวิทยาลัย จุงอัง
 • แพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจุงอัง
 • แพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจุงอัง
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ดมยาเฉพาะทาง แห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคม The Korean Pain Society แห่งเกาหลีใต้
 • สำเร็จการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยดงกุ๊ก
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกศัลยกรรมกะโหลกแห่งเกาหลีใต้